on Sep 9th, 2010Organizacinė elgsena

ORGANIZACINĖS ELGSENOS dalyko programa ir reikalavimai: https://stdb.mruni.eu/studiju_programu_katalogas.php?l=lt

Kas tai yra – organizacinė elgsena?

Bendrąja prasme, tai organizacijų studijos ir jų teorijos, kurios nagrinėja, kaip žmonės atskirai kaip individai, drupėse, komandose ir apskritai, kaip darbuotojai, elgiasi ir dirba organizacijose, kaip juos išoriškai motyvuoti ir skatinti vidinę motyvaciją, skatinti kūrybingumą ieškant vienokių ar kitokių problemų sprendimų.

Siauresniąja prasme, organizacinė elgsena (OE) yra socialinių mokslų sritis, nagrinėjanti visus žmonių elgesio organizacijose aspektus: individų, grupių ir organizacinių procesų lygmenyse.

Tai sisteminiai veiksmų (elgsenos) ir nuostatų, kuriuos žmonės demonstruoja organizacijose visuma ir tokios elgsenos tyrimai.
Tad teorinių ir praktinių užsiėmimų metu bandoma aiškintis, koks yra OE tikslas, tyrimų sritys, ryšiai su kitais mokslais, kokios asmenybės sudaro organizaciją ir kokie yra jų individualūs skirtumai.
Diskutuojama, kas yra intelektas ir kokie yra lyčių intelektinės veiklos skirtumai.
Sprendžiama, kokios egzistuoja organizacijos narių vertybės ir kokios jos yra skirtingose organizacijose bei skirtingose kultūrose.
Svarstoma, kokiomis nuostatomis vadovaujasi organizacijų nariai, kokiomis emocinėmis savybėmis jie pasižymi, kaip formuojamas įvaizdis ir kas yra socialinis suvokimas.
Analizuojama, kokiomis motyvavimo priemonėmis turėtų būti motyvuojami organizacijos nariai, kad pakankamai produktyviai dirbtų išnaudodami savo pajėgumus ir teigiamą energiją; kokios yra motyvacijų teorijos ir kokios jų egzistuoja šių dienų organizacijose.
Aiškinamasi, kas yra grupė, kokios jos elgesio ypatybės ir grupės narių vaidmenys. Lyginama grupė vs komanda. Analizuojamos komandų rūšys, jos narių funkcijos.
Gilinamasi į komunikacijos procesus, vykstančius horizontaliai ir vertikaliai organizacijoje, komunikavimo etiką ir kultūrinius komunikacijų skirtumus, leidžiančius arba užkertančius kelią sėkmingam organizacijų ir jos narių bendradarbiavimui.
Organizacijos neįsivaizduojamos be vadovų ir valdžios, tad analizuojami valdymo procesai organizacijose, vadovavimo ir valdžios santykis, nagrinėjama vadovo asmenybė, lyderio fenomenas.
Ieškomi optimaliausi problemų sprendimų būdai; aiškinamasi, kokie naudojami sprendimų priėmimo metodai apskritai organizacijose, kurie jų efektyviausi.
Organizacijos ir pačiose organizacijose nuolatos vyksta pokyčiai, tad nagrinėjama, kokios egzistuoja tuos pokyčius sąlygojančios jėgos, kaip tiems pokyčiams priešinasi darbuotojai ir pačios organizacijos ir kaip, kokiais būdais, metodais, priemonėmis tą pasipriešinimą galima mažinti.
Kadangi organizacijas sudaro skirtingų kultūrų, religinių, seksualinių, politinių orientacijų darbuotojai, neišvengiami konfliktai tiek pačių darbuotojų viduje, tiek tarp kolegų, tiek tarp atskirų organizacijų. Todėl kalbame apie konfliktus, jų tipus, klasifikacijas, šaltinius. Taip pat ir apie šiuolaikinėms organizacijoms itin būdingą stresą, jo sukeltas stresines situacijas ir pasekmes darbuotojų efektyviam darbui ir sveikatai. Ir, žinoma, svarstoma, kaip šiuolaikinis besikeičiantis pasaulis veikia organizacijas…

Comments RSS

Palikite komentarą

Jūs turite būti prisijungęs , kad galėtumėte palikti komentarą.